Политика за личните данни

Личните данни записани при регистрация на сайта, както и при поръчки по телефона или друг начин, се считат за строго конфиденциални и не се споделят с трети страни, със следните изключения:

  1. Име, Адрес и Телефон се споделят с куриерската компания, която извършва доставката. Споделянето на тези данни е необходимо за извършване на услугата. Сигурността на личните данни в системата на куриера е отговорност на съответния куриер.
  2. При аргументирано и законосъобразно изискване на данни от страна на органите на реда.