Политика за личните данни

Личните данни, които този сайт записва при поръчка са:

  • Име и Фамилия
  • Email адрес
  • Телефон
  • Адрес за доставка
  • IP адрес

Личните данни записани при регистрация на сайта, както и при поръчки по телефона или друг начин, се считат за строго конфиденциални и не се споделят с трети страни, със следните изключения:

  1. Име, Фамилия, Адрес и Телефон се споделят с куриерската компания, която извършва доставката. Споделянето на тези данни е необходимо за извършване на услугата. Сигурността на личните данни в системата на куриера е отговорност на съответния куриер.
  2. При аргументирано и законосъобразно изискване на данни от страна на органите на реда.

Записът на лични данни се съхранява за неопределено време.

  • Ако желаете да получите копие от всички записани Ваши лични данни, моля заявете това в email до niko@niko.bike
  • Ако желаете записът на Вашите лични данни да бъде изтрит, моля заявете това в email до niko@niko.bike

* При поръчки по телефона, записите на лични данни се правят само на хартиен носител и се унищожават до три месеца след датата на поръчка.